Find the word definition

Crossword clues for wat

Douglas Harper's Etymology Dictionary
wat

Thai Buddhist temple, said to be from Sanskrit vata "enclosure, grove."

Wiktionary
wat

Etymology 1 n. A Buddhist temple in Southeast Asia. Etymology 2

n. A kind of stew or curry eaten in Ethiopia and Eritrea. Etymology 3

adv. (context informal Internet text messaging English) (alternative spelling of what English) det. (context informal Internet text messaging English) (alternative spelling of what English) pron. (context informal Internet text messaging English) (alternative spelling of what English) Etymology 4

adv. (context: Singlish) ''Used to contradict an underlying assumption held by the interlocutor.''

Wikipedia
WAT (album)

WAT is sixth studio album by Slovenian music group Laibach, released September 8, 2003.

The CD included a bonus video of "Tanz mit Laibach" and the vinyl LP and promo CD "Reject or Breed".

The album title is an acronym for "We Are Time" as the title track reveals.

"The point of WAT is not what Laibach is, or what it wants, but what you are and where you stand".

Wat (food)

Wat, we̠t’, wot (, ) or tsebhi (, ) is an Ethiopian and Eritrean stew or curry that may be prepared with chicken, beef, lamb, a variety of vegetables, spice mixtures such as berbere, and niter kibbeh, a seasoned clarified butter.

Wat

A wat ( wat vad, wōat) is a buddhist- temple in Thailand, Cambodia or Laos. The term is borrowed from Pali vatta "which goes on or is customary, i. e. duty, service, custom, function".

Wat (disambiguation)

A wat is a monastery temple in Cambodia, Thailand or Laos.

Wat or WAT may also refer to:

Usage examples of "wat".

Adieu dan, mijn beste Elly, adieu dan: dank je nog duizend maal voor alles wat je voor me gedaan hebt.

Je bent zoo een gezellige meid, als je wat vroolijk bent, je moet je niet aan die buien overgeven.

Die schoonheid verzorgde zij zeer, als een dierbaar juweel, dat men laat fonkelen en flonkeren, en deze aanhoudende zorg deed haar als verlieven op wat zij bevalligs aan zich vond.

Betsy, met practischen waarheidszin, dong aanstonds, of zij er zeker van was of niet, op alles, wat slechts naar verheerlijking zweemde, af, en Eline, in eene behagelijke melancholie, onderscheidde meestal, na zulke terechtwijzingen, zoowel de eerste kiem, als de latere fantastische bloem harer voorstelling.

Call Hugh of the Mill, and Woodman Wat, and Raoul with his arbalest and bolts.

And all the villagers were there, every male soul on the estate from Hob the austringer down to old Wat with no nose, all carrying spears or pitchforks or old scythe blades or stout poles.

Als dat zijn ware karakter was zou het hem heel goed in zijn dromen kunnen kwellen en ziek kunnen maken, zeker na alles wat erover bekend was geworden.

I found but 3 fadom wafter, 60 men being upon the deck, 5 of them would not beleave that she strooke, I criinge to them to beare up and tacke to the westward: they did ther beste but the rock being sharpe the ship was presentlie full of watter.

Wat hielp het den Hamster, dat hij blazend naar den Egel beet: hij verwondde zich eenvoudig den bek aan de stekels, zoodat het bloed er uit druppelde, en kreeg intusschen zoovele stooten met den stekelhelm tusschen de ribben en zoovele beten in de pooten, dat hij bezweken zou zijn, als ik hem niet het leven had gered.

Ze leunde met over elkaar geslagen armen tegen de wand en keek naar hem met de blik van een arts, hoewel ze met haar gedachten nog was bij wat ze net had gezien.

Op grond van het verbruik tot nu toe schatte hij dat er nog net voldoende brandstof in de tanks zat voor een reis heen en terug, wat hij na een blik op de hemel nog heel wat vond.

Hij wenste dat hij de tijd had om over dat alles eens diep na te denken, maar er was te veel gaande en zelfs als het een tijdje wat rustiger was, was hij geneigd te mediteren over bier en honkbal.

Anne gaf hem een teken dat hij zijn hoofd dichter naar haar toe moest brengen en hij bukte zich diep, niet wetend wat hij moest verwachten.

Deze bijeenkomst heeft tot doel vast te stellen wat er tijdens de missie naar Rakhat precies is voorgevallen.

En omdat zij vroom was, met de kinderlijk-geloovende vroomheid van een eenvoudig hart, dat dankbaarheid voelde voor wat het eens geschonken was geworden, vouwde zij hare dorre handen en bad zij, bad zij voor hare lieve Elly, die niet gelukkig was.