Find the word definition

Crossword clues for deel

The Collaborative International Dictionary
deel

Deil \Deil\ (d[=e]l), n. Devil; -- spelt also deel. [Scot.]

Deil's buckie. See under Buckie. [1913 Webster] ||

Wikipedia
Deel (clothing)

A deel ( ; Buryat: дэгэл, ) is an item of traditional clothing commonly worn since centuries ago among the Mongols and other nomadic tribes of Central Asia, including various Turkic peoples, and can be made from cotton, silk, wool, or brocade. The deel is still commonly worn by both men and women outside major towns, especially by herders. In urban areas, deels are mostly only worn by elderly people, or on festive occasions. The deel appears similar to a caftan or an old European folded tunic. Deels typically reach to below the wearer's knees and fan out at the bottom and are commonly blue, olive, or burgundy, though there are deels in a variety of other colors.

Deel

Deel may refer to:

  • Deel (clothing), the main article of traditional Mongolian clothing
  • River Deel, in County Limerick, Ireland
  • Deel, Virginia, unincorporated community in Buchanan County, Virginia, United States

Usage examples of "deel".

There has cum a leter for a sertun persen this morning, with a Lundun posmark, and i do not now hand nor sele, but bad writting, which i have not seen wot contanes, but I may, for as you told me offen, you are anceus for welfare of our famly, as i now to be no more than trewth, so I am anceus to ascest you Sir, wich my conseynce is satesfid, but leter as trubeled a sertun persen oufull, hoo i new was engry, and look oufull put about, wich do not offen apen, and you may sewer there is sumthing in wind, he is alday so oufull peefish, you will not thing worse of me speeken plane as yo disier, there beeing a deel to regret for frends of the old famly i feer in a sertun resent marrege, if I shud lern be chance contense of letter i will sewer rite you.

Hij had zelf de leiding gehad over een heel team radiosterrenkundigen dat naar andere signalen op zoek was, op de vingers gekeken door de hele wetenschap en een flink deel van de wereldbevolking.

Anne en George Edwards vonden het niet prettig dat ze geen deur van hun slaapkamer dicht konden doen en ze hadden het meest afgelegen deel van het appartement van Manuzhai en Chaypas in beslag genomen.

Daarna kwam Italiaans, deels omdat hij verwachtte ooit naar Rome te zullen gaan en deels uit nieuwsgierigheid, om te zien hoe uit het Latijn weer een andere Romaanse taal was ontstaan.

Zachtjes schuift hij het voorste en het achterste deel van het stekelpantser uiteen, zet de voeten voorzichtig op den grond en laat langzamerhand zijn varkenssnuitje voor den dag komen.

Marc genoodzaakt tijdens het laatste deel van hun eerste tocht radiostilte in acht te nemen.

Nee, als er werkelijk een missie zou komen dan maakten George en Anne daar ook deel van uit.

Hij stak een hand uit naar de palmtop die op de tafel tussen hen in lag en tikte met een vinger op een deel van het scherm, ervoor zorgend Askama, die net in zijn armen in slaap was gevallen, niet wakker te maken.

Sandoz draaide zich niet om, maar hij bleef staan wachten bij een grote rotspartij, een deel van de geologische formatie waar de oude gebouwen op de heuvel achter hen uit op waren getrokken.

She said Deel was on his way out to the backhouse for his morning shit .

There has cum a leter for a sertun persen this morning, with a Lundun posmark, and i do not now hand nor sele, but bad writting, which i have not seen wot contanes, but I may, for as you told me offen, you are anceus for welfare of our famly, as i now to be no more than trewth, so I am anceus to ascest you Sir, wich my conseynce is satesfid, but leter as trubeled a sertun persen oufull, hoo i new was engry, and look oufull put about, wich do not offen apen, and you may sewer there is sumthing in wind, he is alday so oufull peefish, you will not thing worse of me speeken plane as yo disier, there beeing a deel to regret for frends of the old famly i feer in a sertun resent marrege, if I shud lern be chance contense of letter i will sewer rite you.

To hir biwreyed I my conseil al, For hadde myn housbonde pissed on a wal, Or doon a thyng that sholde han cost his lyf, To hir, and to another worthy wyf, And to my nece, which that I loved weel, I wolde han toold his conseil every deel.

  Thair garded by some armi ladz hoor havin a game ov pinkel-flip & am thinkin ov joinin in coz Im a pritty good shot @ thi old finkel-plip & I probly cude stand 2 make a deel ov gambil-toakins on account that Im so yung & innosent lookin & yet a bit ov a huslir reely but then Ergates sez, Dont u think u shude make those callz like u promised bro Scalopin?