Word Search by Letters

You see empty boxes where you need to type the initial letters you know. You can choose any length of words or specify the exact number of letters in the word using the “plus” and “minus” options located at the side. The result will be a list of words presented in blocks depending on the number of letters. There will be simple words, abbreviated words, syntactic words and independent parts of speech.

hoe

Word usage examples

But Asey had jumped out and was making a beeline for the minister, hoeing in his garden.

Jimmy de opnamen liet zien waarop duidelijk te zien was hoe een lichtvlekje zich tegen de achtergrond had verplaatst, op het ene beeld helderder dan op het andere.

En hij bedacht, hoe hij zijn kamer dan opnieuw zou inrichten, ruim en eenvoudig, zoodat men er zich in bewegen kon, zonder nu een beeld om te gooien of dan over een Oostersche draperie te struikelen.

Zij had zoo gaarne uitgeroepen, dat Freddy haar eens bekend had, hoe zij berouw gevoelde over hetgeen zij gedaan had, dien vorigen zomer.

Eene vrees voor haar leven belette haar te denken, maar hoe angstiger die vrees haar het harte omklemde, hoe krachtiger zij er zich toe dwong.

Moeielijk is het te verklaren, hoe een warmbloedig dier zonder bezwaar beten kan verduren, die voor andere leden van zijn klasse doodelijk zijn.

Zelfs de onverschilligste toeschouwer wordt geboeid door het verrassend schouwspel, dat deze zoo verschillende dieren opleveren en ziet dan tevens met bewondering, hoe deze schijnbaar zoo logge en stijf-ledige reuzen de hoogste toppen van de klip beklimmen.

Terwijl hij den bouquet in de vaas zette, bedacht Eline, hoe dit cadeau van den kleinen jongen ook een attentie van Betsy was.

They used a little shovel, though a regular clammer uses a short-handled hoe, digging the wet earth away much as a farmer digs away the earth from a hill of potatoes.

It was filled with hand tools for his new garden: a dibbler and a trowel and a claw hoe and a genuine Felco10 Professional Pruner.