Search for crossword answers and clues

Answer for the clue "Linden and Roach ", 4 letters:
hals

Alternative clues for the word hals

Usage examples of hals.

Men den yngres näv var snabbre, slog i kaken som en hammar, brytte halsen, Iäggde kjämpen låg i dyen, död som fiske.