Find the word definition

Crossword clues for vol

Wiktionary
vol

n. 1 (context heraldiccharge English) A pair of conjoined wings. 2 (abbreviationvolume)

Wikipedia
Vol (heraldry)

A vol ( French for "flight") is a once-obscure heraldic symbol consisting of a pair of outstretched, usually plumed bird's wings, which are connected together at their shoulders without having any bird's body in the middle.

The French Armée de l'Air, one of the world's first air forces, adopted a vol for its cap badge, rather than the eagle used by many other air forces. In France, the eagle is associated with the Napoleonic empire.

Vol (command)

In some operating systems (e.g., DOS, OS/2 and Microsoft Windows) vol is a command within the command line interpreters ( shells) such as [[COMMAND.COM]] and [[cmd.exe]]. It is used to display the volume label and volume serial number on a logical drive, such as a hard disk partition or a floppy disk, if they exist.

Vol

Vol or Vols may refer to:

 • Vol (command), a computer operating system command
 • Vol (heraldry), a heraldic charge
 • Volume (disambiguation)
 • Volunteer (Irish republican)
 • Nashville Vols, an American minor league baseball team
 • Tennessee Volunteers, the sports teams of the University of Tennessee
 • Republic of Upper Volta, a country in Africa now called Burkina Faso
 • Vigilantes of Love, an American rock band
 • Volans, a constellation
 • Volapük, a constructed international auxiliary language
 • Volunteer State Community College, a community college in Gallatin, Tennessee
 • Vol, Iran, a village in Kurdistan Province, Iran
 • Vol Dooley (1927-2014), former sheriff of Bossier Parish, Louisiana\\

Usage examples of "vol".

Zij vond er een verfijnd genot, vol wreedheid, in, hem dan uit te lokken tot gezegden, die zij, met een weinig valsch vernuft, als zeer weinig complimenteus wist te doen voorkomen, om ze hem daarna, met een tintelende ondeugendheid, voor de voeten te werpen.

Als de beker vol was gooide hij hem om en begon van voren af aan met zijn andere hand.

Hij had zijn bord vrijwel meteen opzijgeschoven en Emilio deed nu hetzelfde, omdat hij zijn buik al vol had door de hapjes die hem tijdens zijn wandeling door het dorp waren opgedrongen.

En o, kerel, het schijnt tegenwoordig wel oorlog bij ons: ik krijg er tenminste mijn buik vol van.

Expedition, under the Command of Lewis and Clark, by Elliott Coues, 1893, vol.

Elliot Coues, Birds of the Kerguelen Island, in Smithsonian Miscellaneous Collections, vol.

Wiedenfeld, De Exorcismi Origine, Mutatione, deque hujus Actus peragendi Ratione Neander, Church History, vol.

Betsy in de eetkamer te zullen zien en zij begaf zich naar heur boudoir, waar de kachel reeds vlamde, en wierp zich op haar divan, diep ongelukkig in een smart vol wanhoop en verlatenheid.

Zij was vermoeid van elken tred met haar verlakte schoentjes, die vol modder liepen, en telkens aan haar voet dreigden te ontslippen.

Les hirondelles, dans leur vol, effleuraient les enfants de leurs ailes immobiles.

Here with xxvii schyppes and the moare partt of my peopell I sayling upp ynto the Frith Micklefrith did fynde x or xi Daemouns schyppes asayling whereof had Vol the commaundemente withowt the herborough of Lookingehaven, and by and by did mak syncke all schyppes of the sayd Voll withowt excepcioun and did sleay the maist paart of them that were with hym and hys ashipboard.

Hoog tijd voor deze oude priester, voor Vince Giuliani, om al zijn opgedane ervaring en kennis op dit ene menselijke probleem te richten, om zijn verworven inzicht te gebruiken voor de man die zichzelf vol verbittering de hoer van God noemde.

En toch, dapper trots haar zwakte, hield zij den kamp met de duizende kleine beslommeringen van het dagelijksche leven vol.

Waar was de vroegere, gezellige vriendschap, die haar samenbond, toen zij, nog ondeugende kinderen, met haar tasschen naar school slenterden, Eline den capuchon van haar regenmantel vol kersen had gestopt, en zij haar ondeugd en moedwil tegen de schooljuffrouwen botvierden onder het commando van Betsy?

Op het grove witte tafellaken verhieven zich stapels van broodjes, met schalen vol kersen en aardbeien en een groote kom vol room tusschen twee blonde tulbanden.