Find the word definition

Crossword clues for kon

The Collaborative International Dictionary
Kon

Kon \Kon\, v. t. To know. See Can, and Con. [Obs.]

Ye konnen thereon as much as any man.
--Chaucer.

Wikipedia
Kon

Kon may refer to:

Kon (Inca mythology)

In Inca mythologyKon (Con) was the god of rain and wind that came from the south. He was a son of Inti (the sun god) and Mama Quilla ("mother moon").

There is a crater named after this god on Saturnian moon Rhea.

Kon (surname)

Kon is a surname in a number of cultures and may refer to:

 • Bolesław Kon (1906–1936), Polish concert pianist
 • Chiaki Kon, Japanese anime director
 • Fabio Kon, Brazilian computer scientist
 • Feliks Kon (1864–1941), Polish communist activist
 • Fyodor Kon, 16th-century Russian military engineer and architect
 • Haruhiko Kon (born 1910), Japanese field hockey player
 • Henech Kon (1890-1972), Polish-Canadian musician
 • Hidemi Kon (1903–1984), Japanese literary critic and essayist
 • Igor Kon (1928–2011), Russian philosopher, psychologist, and sexologist
 • Kim Heyong Kon, South Korean singer and rapper
 • Marko Kon (born 1972), Serbian singer
 • Michiko Kon (born 1955), Japanese photographer
 • Satoshi Kon (1963–2010), Japanese director of anime films
 • Song Tae Kon (born 1986), Korean professional Go player
 • Yōsuke Kon (born 1978), Japanese professional ice hockey player

Usage examples of "kon".

Het was een moeilijke taak, al kon zij nog zoo goed praten, en het was misschien tot het ongeluk van haar Georges, dat zij zoo pleitte, maar ach, de jongen was zoo verliefd, en misschien had hij het toch wel aan het rechte eind!

Et Avian is alive and returning to Kon on the booster you dispatched, but he is badly injured.

Voordat hij ernaar kon vragen was het beeld weer weggedreven, verloren in pulserende flitsen van stralende kleuren en ritmisch gezang.

En hij bedacht, hoe hij zijn kamer dan opnieuw zou inrichten, ruim en eenvoudig, zoodat men er zich in bewegen kon, zonder nu een beeld om te gooien of dan over een Oostersche draperie te struikelen.

De geur kwam Emilio bekend voor, maar het duurde even voordat hij die thuis kon brengen.

Jimmy van de brug, waar hij samen met George reeksen beelden van de uitgestrekte ruimte tussen de middelste ster en de twee buitenste zonnen bestudeerde om een vage lijn of iets anders te ontdekken dat op het bestaan van een planeet kon wijzen.

Haar romp was ongetwijfeld even bont en blauw als het zijne, maar om veel redenen kon hij zich er eenvoudigweg niet toe zetten te kijken of ze gebroken ribben had of in haar buik gewond was geraakt.

Hij was nog steeds onthutst door de herinnering daaraan, kon het getij soms nog in een diepe laag van zijn ziel voelen trekken.

Eline behoefde het hem niet te verzekeren, dat zij onder dit schrijven geleden had, als zij niet wist, dat iemand lijden kon: hij las dat in elk dier woorden, die van tranen schenen te vloeien, elk dier woorden, die elk een nieuwe smart in zijn ziel goten.

Marie iets ried, waarvan zij nog niets verstond dan dat het later, ook tengevolge dier wreede wet, eene verkoeling, eene scheiding kon teweegbrengen, en zij zou het weldra begrijpen voor de derde maal, wanneer Jan eenige jaren ouder was geworden.

Zij haatte thans de filantropie, waardoor nijd en jaloezie gluurden, en zij kon niet meer gelooven aan de oprechtheid dier dames, zelfs niet aan de oprechtheid van die, welke haar sympathie hadden ingeboezemd.

Er was intusschen iets angstigs in zijn blik, dat haar bijna verward maakte, en zij vroeg zich af, of Freddy het doel zijner visite kon zijn.

Het ergste was wel wanneer hij het gebouw kon zien waar hij naartoe wilde maar de straat waarin hij zich bevond ergens anders heen ging, zodat hij op weer een ander mooi plein met weer een andere mooie fontein terechtkwam.

Ondanks het feit dat het de laatste tijd zo heet was, was Jimmy Quinn van mening dat het weer binnenkort heel goed kon omslaan.

Zijn tandvlees bloedde niet meer, maar het zou nog een hele tijd gaan duren voordat hij weer normaal kon eten.