Find the word definition

The Collaborative International Dictionary
Hete

Hete \Hete\, v. t. & i. [imp. & p. p. Hete, later Het.] Variant of Hote. [Obs.]

But one avow to greate God I hete.
--Chaucer.

Wikipedia
HETE

HETE may refer to:

 • High Energy Transient Explorer
 • Hydroxyeicosatetraenoic acids (sometimes also termed hydroxyicosatetraenoic acids) such as:
  • 5-Hydroxyeicosatetraenoic acid (5-HETE)
  • 8-hydroxyeicosatetraenoic acid (8-HETE) (see Lipoxygenase#Mouse lipoxygenases)
  • 12-Hydroxyeicosatetraenoic acid (12-HETE)
  • 15-Hydroxyeicosatetraenoic acid (15-HETE)
  • 19-Hydroxyeicosatetraenoic acid (19-HETE) (see 20-Hydroxyeicosatetraenoic acid)
  • 20-Hydroxyeicosatetraenoic acid (20-HETE)

For further details of hydroxeicosatetraenoic acids see eicosanoid and lipoxygenase pages.

Usage examples of "hete".

Tahad Kesai toen hij op een gloeiend hete middag, drie uur te laat voor het zogenaamde middagmaal, terugkeerde bij hun gemeenschappelijke tent.

Iemand moest hem toch aan zijn verstand brengen dat hij zich tussen twee bepaald hete vuren bevond.

Anyway, the hound guarded in its lifetime the king of Upper and Lower Egypt and I hope it was admitted to Sekhtet Hetes, the land of the happy dead and passed the test of being weighed against the Feather of Righteousness.