Find the word definition

Crossword clues for ene

ene
Wikipedia
Ene (disambiguation)

The Ene is a Peruvian river on the eastern slopes of the Andes.

Ene or ENE may also refer to:

  • -ene, a suffix used in chemistry
  • Eñe, a letter of the modern Roman alphabet
  • Ene reaction, a reaction in organic chemistry
  • Ende Airport, Flores, Indonesia (ENE is its IATA code)
  • Ene (name)
  • ENE or east northeast, a compass direction
  • ENE, former NYSE ticker symbol for Enron
  • ENE, used as an abbreviation for Early Modern English (to avoid confusion with Early Middle English)
  • Eesti nõukogude entsüklopeedia, the Estonian Soviet Encyclopedia
Ene (name)

Ene may be both a given name and a surname.

Usage examples of "ene".

Jimmy de opnamen liet zien waarop duidelijk te zien was hoe een lichtvlekje zich tegen de achtergrond had verplaatst, op het ene beeld helderder dan op het andere.

Hoog tijd voor deze oude priester, voor Vince Giuliani, om al zijn opgedane ervaring en kennis op dit ene menselijke probleem te richten, om zijn verworven inzicht te gebruiken voor de man die zichzelf vol verbittering de hoer van God noemde.

De ontstellende gevolgen van die ene vergissing bij Pearl Harbor hadden ervoor gezorgd dat ze als geen ander hun kansen konden berekenen, heel koel en doelgericht, maar ze bleven gokkers.

Ze konden van de ene naar de andere kooi lopen, maar niet het paleis zelf betreden.

She worked at a mission in the village of Cutibireni on the River Ene, and she stayed there until Christmas, helping the nurse with the medical mission and running the store where the local people, Campa Indians, were just being introduced to a cash economy.

The buzz on the Arab street and among foreign embassies and intelligence services and terrorist factionswhat the CIA typically called chatterhad become a deaf ening roar.