Find the word definition

Crossword clues for dus

Wikipedia
Dus (unfinished film)

Dus ( Hindi: दस, translation: Ten) is an unfinished Bollywood action film directed by Mukul S. Anand which was in production in 1997. The director died halfway through filming, leaving the film incomplete. The film starred Sanjay Dutt, Salman Khan, Raveena Tandon and Shilpa Shetty in leading roles, with Vinod Khanna and Rahul Dev in supporting roles. Actress Raveena Tandon was playing her first negative role in this film. Model Rahul Dev was to make his film debut with this film.

Dus (surname)

Dus or Dus´ is a Polish surname. It is believed to have originated from either the Polish word dusza which means "soul", or dusic´ which means "to suffocate".

Category:Surnames of Polish origin

Usage examples of "dus".

Van Dusen chuckled lowly as Bonhomme quickly secured the front door and lowered the steel hurricane shutters to protect the windows.

The shotgun somersaulted into the screaming wind as Van Dusen plowed into Bonhomme, knocking him from his feet.

Dus bood hij als compromis aan dat Sandoz die pillen mocht slikken als er iemand bij was.

Jimmy is groot en gezond en hij eet alles wat los- en vastzit, dus ik denk dat hij wel een dosis vergif kan hebben.

Fransche Opera, en men kan zich dus alleen verwonderen, dat er zich nog drie stemmen tegen den schitterenden baryton verklaarden.

Hij bukte zich dus onder haar medelijden als onder een laatste weldaad, die hem nog iets deed hopen, die hem nog een restje van zijn vroeger geluk gunde, en.

Alles aan boord wordt langzaam en met overleg gedaan, dus op de meeste tochten kun je met je ouwe lijf nog heel goed meekomen.

Peggy vilt me levend als ik het doe, maar als ik het niet doe krijg ik de Japanners op mijn dak, dus ik kan geen kant op.

Dus legde hij een deken neer, trok haar daarop en wikkelde haar toen in deken nummer twee voordat hij naar het kreekje liep om water te halen.

Zij moeten dus in den regel zes maal per dag door den loopgang den weg van hun woning naar het jachtveld en terug afleggen en kunnen bij deze gelegenheid, zoodra de bedoelde buis ontdekt is, zonder fout in den tijd van weinige uren gevangen worden.

Er zou geen sprake zijn van een rechtszitting en dus ook niet van een advocaat van de duivel, zelfs niet in de allegorische zin die Emilio had gebruikt.

Paul zou dus op Hovels kantoor werken, tot hij zichzelven als advocaat zou vestigen.

Dus bood hij als compromis aan dat Sandoz die pillen mocht slikken als er iemand bij was.

Alleen, je ziet, ik heb vertrouwd op je gezegde, dat het heel intiem zou zijn en er mij dus niet voor gekleed.

Fielding would be at Chisholm Prison on the following evening, Thursday, and in the event Professor Van Dusen had not yet escapedand they presumed he had not because they had not heard from himthey would meet him there.