Search for crossword answers and clues

Answer for the clue "Rain-___ gum ", 3 letters:
blo

Alternative clues for the word blo

Usage examples of blo.

Wat hielp het den Hamster, dat hij blazend naar den Egel beet: hij verwondde zich eenvoudig den bek aan de stekels, zoodat het bloed er uit druppelde, en kreeg intusschen zoovele stooten met den stekelhelm tusschen de ribben en zoovele beten in de pooten, dat hij bezweken zou zijn, als ik hem niet het leven had gered.

De roddelpers had bloed geroken en ging op jacht naar iedereen die leden van de missie had gekend.

Hij vroeg zich af of de vreemde houding de aanvoer van bloed naar zijn hersenen misschien bevorderde.

Gekleurd door half afgewassen bloed en blauwe plekken die met het uur kleurrijker werden bleef het mooie, sefardische gezicht koel en beheerst.

Tegen het eind van de eerste maand kon hij haar als een mens van vlees en bloed gaan zien en proberen haar te peilen.

Marc viel in slaap en hij ook, zittend op de grond naast het bed, zijn hoofd rustend naast Marcs rechterhand waaruit nog altijd bloed drupte.

Thers rubbil on thi floar & no glas or anyfin in thi windos & thi wind blos in thru a windo on thi otheir syd ov thi hooj circulir room & thru thi scafoldin & makes everfin sway in thi breez & thi slofs doan seem 2 tak ver gude care ov thi plais no moar than thay do ther can selfs, but @ leest thai gaiv me sum woter 2 drink & ½ a qwik wosh in & then gaiv me sum frute & nuts to eet.

Am blo thi levil whare u get askd in yoor sleep otomaticly & mi own wake-up code woz taikin from me by that big bastardin bird whot slapt me down heer in thi furst place & evin tho Ive rimemberd it sinse it juss dozen seem 2 b wurkin no moare.