Search for crossword answers and clues

Answer for the clue "Peruvian port ", 4 letters:
eten

Word definitions for eten in dictionaries

Wikipedia Word definitions in Wikipedia
ETEN or Eten may refer to: ETEN operation system , a Chinese OS European Teacher Education Network Eten Island , an island to the south-east of Tonowas, Micronesia E-TEN , an electronics manufacturing company based in Taiwan

Usage examples of eten.

Binnen gingen ze naar de keuken, waar Emilio op de kruk in de hoek ging zitten en zijn blik onafgebroken gericht hield op Anne terwijl ze iets te eten maakte.

Ook mevrouw zette zich in haren gewonen fauteuil, waarin zij meestal na den eten een dutje deed.

Anne Edwards zou dat wel weten: hij moest niet vergeten het haar te vragen als hij weer bij haar ging eten.

Zijn tandvlees bloedde niet meer, maar het zou nog een hele tijd gaan duren voordat hij weer normaal kon eten.

Emilio had zelf de tijd meegemaakt waarin hij aan bijna niets anders dan aan sex kon denken, zoals iemand die honger lijdt voortdurend van eten droomt.

Visschen, en had in den herfst van 1829 voor de vensters zijner woning in een vergaarbak, die wegens het hierin steeds toestroomende bronwater nooit dichtvroor, verscheidene Karpers geplaatst om ze bij gelegenheid te eten.

Ze eten zoveel verschillende dingen dat ze domweg kunnen wachten tot iets rijp is.

Ik kan wel iets verzinnen om in dit lusje een lepel te laten passen, dan kunt u makkelijker eten.

Harman himself shot two Zekes down at altitude, caught a Rufe float fighter trying to get off the Eten seadrome and dropped him in the water.

George Edwards nam de catering voor zijn rekening en er kwamen nog heel wat mensen langs om een pizza of een stuk cake te eten en Sofia veel geluk te wensen.

Francisci predicationem reddebat mirabilem et gloriosam ipsius sancti loquutio: etenim legenda trium Sociorum dicit et Legenda major parte tertia: B.