Search for crossword answers and clues

Answer for the clue "Jessica with an Oscar for "Tootsie"", 4 letters:
lage

Alternative clues for the word lage

Situation, in Stuttgart

Usage examples of lage.

Lage bomen, scheefgegroeid door de constante zeewind, waren bedekt met een goudgroen waas en op de akkers waren boeren aan het ploegen, ondanks het grauwe en koude voorjaar waarvan iedereen de Vesuvius de schuld gaf.

Ze liep over een stenen pad waarvoor alleen een geit waardering zou kunnen opbrengen, dook de grot van Aycha naast de hunne in en zag haar favoriete semi-zoon als een geleerde geisha aan een lage tafel snel zitten typen.

Een lage divan, overdekt met een Perzische stof, was overlommerd door een volbladige aralia.

A sudden rushing, ripping tear alerted Kane that Lages had ordered his archers to open fire—too soon, for their first volley fell short into the sea before the slowly backwatering barges.

Lages had made use of yesterday’s calm to beach his warships and unstep his mainmasts for battle.

The Three Investigators had almost reached the inn when a truck came slowly up the vil- lage road, gears grinding as the driver shifted down to make the grade.