Word Search by Letters

How to make the process of word search accurate

  1. Enter the letters you know in the order in which they are found in the word.
  2. Select the desired word length if you have to look for words with a certain number of letters.
  3. The system will present the right words, separated by blocks.

You have the opportunity not only to learn new words on the set parameters, but also to become familiar with their use in the text, which helps you remember the lexical meaning of a word better.

om

Word usage examples

Even zag zij in de aangrenzende donkere kamer naar het witte bed van haar kind om, begon zich toen, zuchtende, te ontkleeden en liet de kanten japon, als een wolk van zwart, haar heupen afglijden.

Paul om, zij rende voort als had zijn kus haar met den angel van een bij gestoken en haar razend van machtelooze woede gemaakt.

Zoo bereikte zij de Javastraat en sloeg zij rechts om, naar de Laan van Meerdervoort toe.

Alsof Sandoz Johns gedachten had gelezen, draaide hij zich met een scheef grijnsje om, boog zich voorover om de mand te pakken en bleef toen op commentaar staan wachten.

Sandoz draaide zich niet om, maar hij bleef staan wachten bij een grote rotspartij, een deel van de geologische formatie waar de oude gebouwen op de heuvel achter hen uit op waren getrokken.

In India it was forbidden to pronounce the word AUM or OM, the Sacred Name of the One Deity, manifested as Brahma, Vishna, and Seeva.

A functioning human being was necessary to flip the arming switches for the OMS deorbit burn.

The seven other cunies escaped from the palace along with the Lady om.

Years came and went, and the seven cunies and myself and the Lady Om, passing through middle life into old age, more and more directed our footsteps to Fusan.

And you shall have some corn, provided locally by Josiah Frument and Sons, Seed Merchants, but ultimately by the grace of om.