Find the word definition

Wikipedia
Zimonjić

Zimonjić is a Serbian surname. It may refer to:

  • Nenad Zimonjić, tennis player
  • Predrag Zimonjić, water polo player
  • Saša Zimonjić, former professional footballer
  • Bogdan Zimonjić, priest and vojvoda
  • Petar Zimonjić, bishop