Find the word definition

Could not find any definition of word "zete"

Usage examples of "zete".

Anne theatraal met een blik naar Sofia, in de hoop hem ervan te weerhouden zichzelf voor gek te zetten.

Haar romp was ongetwijfeld even bont en blauw als het zijne, maar om veel redenen kon hij zich er eenvoudigweg niet toe zetten te kijken of ze gebroken ribben had of in haar buik gewond was geraakt.

Ik kon het niet uit mijn hoofd zetten en toen ik het signaal zag moest ik aan muziek denken.

Rome op de hoogte van haar nieuwe status, sprak haar bereidheid uit het contract op de eerder gestelde voorwaarden aan te nemen en liet de overeenkomst op haar eigen naam zetten.

From this crime, two daughters, Cleopatra and Chione, were con- ceived, as were the winged Argonauts, Calais and Zetes.

Dee-Dee, ecstatic, knew the program by heart, pointed out to me everyone from Acastus to Zetes, rattled off biographies and box scores like a sports announcer, urged me to help him catch the winged horse in time for us to race as a team next year, bet his whole allowance for the lunar month on Glaucus, a very long shot, to win the unlimited chariot event.

Zetes had been talking to Rob, while the human pupae were busy keeping Rob tightly controlled for the chaining, while Jackal Mac was unlocking the other chains, Gabriel had been inching forward.