Find the word definition

Wikipedia
Zet (hardware)

Zet is a clone x86 processor where its machine code compatible with x86 processors developed as an effort to make open-hardware processor.

The hardware design can be synthesized in a configurable device such an FPGA, CPLD, or on custom ASIC, and is considered as SoC

As of now, the project only supports 16-bit and able to run DOS-compatible or Windows 3.x operating systems.

Zet

Zet or ZET may refer to:

  • Zagrebački električni tramvaj, Zagreb Electric Tram, public transport operator in Zagreb, Croatia
  • Zet, a clone x86 processor
  • Radio ZET, Polish radio station
  • Association of the Polish Youth "Zet", pre-1914 Polish organisation
  • Zet, the creator of Norwegian music project Ram-Zet
  • NK ZET, Croatian football club
  • Operation Zet, Russian support for China as part of the Sino-Soviet Non-Aggression Pact
  • Djet, Egyptian pharaoh

Usage examples of "zet".

Lili is nog een half kind en zet zich allerlei dingen in het hoofd, maar wat.

Was dat een slimme zet van hen, vroeg hij zich af, of waren ze een restgroep van nomaden die nog op de oude, zuivere manier handel dreven?

A: zodra de kust veilig is, zet George de Ultra-Light weer in elkaar en neemt Mendes Robichaux mee om een kijkje te nemen.

Zeehonden te schieten, als men in een kleine boot, met halven wind, zonder gedruisch te maken koers zet naar de dieren, die op de rotsen slapen.

Zachtjes schuift hij het voorste en het achterste deel van het stekelpantser uiteen, zet de voeten voorzichtig op den grond en laat langzamerhand zijn varkenssnuitje voor den dag komen.

I thought that ten zets of water would keep them from doing any mischief.