Find the word definition

Crossword clues for zat

Wiktionary
zat

conj. (eye dialect of that English)

Wikipedia
Zat

Zat or similar can mean:

  • Zat, Iran, a village in Iran
  • Zat or zat'nik'tel, a fictional weapon in the Stargate series
  • Zat, a rank in the Mansabdar system of the Mughal Empire
  • zat, ISO 639-3 language code for Tabaá Zapotec, a Zapotec language
  • ZAT is the IATA code for Zhaotong Airport in China
  • ZAT, abbreviation of Zariba of All Territory, a fictional organization in Ultraman Taro

Usage examples of "zat".

De Jihad had gedreigd met bomaanslagen en er was een strenge bewaking ingesteld, maar niemand lette op de bleke man die voorovergebogen in zijn rolstoel zat, gewikkeld in een deken tegen de aprilkou.

Op grond van het verbruik tot nu toe schatte hij dat er nog net voldoende brandstof in de tanks zat voor een reis heen en terug, wat hij na een blik op de hemel nog heel wat vond.

Down went the Zodangans before that surging tide of war, and as my men cleared the lower decks I sprang to the forward deck where stood Zat Arras.

Ben zat op den grond, bij haar fauteuil, zijn dik hoofdje gedrukt in de japon zijner moeder, en hij keek zeer aandachtig naar een grooten tak van een bladerloozen kruliep, die telkens de wanhopigste wendingen maakte onder den stortvloed.

Die goede dikke Henk zat geheel onder de pantoffel, en als Eline niet zoo ongemakkelijk was, en flink van zich afbeet, was ze ook onder den duim geraakt!

Askama heel snel van geest was, maar meende opeens dat er toch wel iets in Georges opmerking zat.

I, Zat Arras, Jed of Zodanga, appreciating the royal connections of the prisoner and his past services to Helium and Barsoom, grant a respite of one year, or until the return of Mors Kajak, or Tardos Mors to Helium.

Nails ran second, then Silver, Kapu, Sister, Zit, Zat, Zing, and finally, far behind came Jello.

Marie koel in het gelaat nu zij naast Paul, die mende, op de hooge coureuse zat.

Hij zweeg en keek naar Giuliani, een geleerde van wie hij verwachtte dat hij begreep waarom die theorie hem niet lekker zat.

Daarom zat ik met het idee te spelen om aan mijn promotie te gaan werken en toen bedacht ik ineens dat u en ISAS weleens belangstelling zouden kunnen hebben voor mijn onderwerp.

Jednim okom, kroz sobni prozor, provjerio sam mjesto gdje je bio parkiran auto koji sam pogodio bocom, ali ono je bilo prazno, a zatim sam zavirio u crnu kroniku.

When we reached Helium there must be an accounting, and if Tardos Mors had not returned I feared that the enmity of Zat Arras might weigh heavily against us, for he represented the government of Helium.

I ron on ze vay, pot ven taylight came I was afrait zat zey woult catch me, ant I hit myself in ze high corn.

Alles zat in het programma, zijn jarenlange ervaring, compleet met de liedjes.