Find the word definition

Wikipedia
Yamaga

Yamaga may refer to:

  • Hiroyuki Yamaga (born 1962), Japanese anime director and producer
  • Yamaga Sokō (1622–1685), Japanese philosopher and strategist
  • Yamaga, Kumamoto
  • Yamaga, Ōita
  • Yamaga Formation
  • Yamaga Station