Find the word definition

Wikipedia
Xudun

Xudun may refer to:

  • Xudun, Jian'ou , town in Jian'ou, Fujian, China
  • Xudun, Somalia, town in Xudun District, Sool Region, Somalia
  • Xudun District, Sool Region, Somalia