Find the word definition

Could not find any definition of word "wraak"

Usage examples of "wraak".

Hij zag er nog wat bleek en verkreukeld uit, maar hij voelde zich iets beter en maakte grapjes over de Wraak van de Runa.

Wellicht ook iets verschrikkelijk dramatisch: een man, die mevrouw in hare jeugd wraak gezworen had, en die haar nu bij heure grijze haren over den grond sleepte en met messteken doorstak.

Hoe hij ook veranderd mocht zijn, zij bleef dezelfde, zij wilde geen wraak, zij had voor hem geleefd en zij wilde nu voor hem sterven.