Find the word definition

Wikipedia
Wel

The Wel is a river in Poland. It flows out of the Great Dąbrowa and Little Dąbrowa lakes near Dąbrówno, following a course of 118 km first that goes southwest and then north. It is a tributary of the Drwęca river, ending at Bratian. Lidzbark Welski is the largest town on the Wel.

The river gives its name to the protected area called Wel Landscape Park.

Category:Rivers of Poland Category:Rivers of Warmian-Masurian Voivodeship

Usage examples of "wel".

Het was een moeilijke taak, al kon zij nog zoo goed praten, en het was misschien tot het ongeluk van haar Georges, dat zij zoo pleitte, maar ach, de jongen was zoo verliefd, en misschien had hij het toch wel aan het rechte eind!

Maar het was de eerste maal, dat zij haar zagen, nadat het bekend was geworden, dat haar engagement verbroken was, en zij moest zich wel dat pijnlijk kruisvuur van blikken getroosten.

And to the intent you may beleeve me I will shew you an example : wee were come nothing nigh to Thebes, where is the fountain of our art and science, but we learned where a rich Chuffe called Chriseros did dwell, who for fear of offices in the publique wel dissembled his estate, and lived sole and solitary in a small coat, howbeit replenished with aboundance of treasure, and went daily in ragged and torn apparel.

Om de kransdieren moesten ze nu lachen en ze wisten inmiddels dat de beten van de slangenhalzen alleen pijnlijk en voor hen niet giftig waren, hoewel het diertje wel degelijk een gif had dat zijn prooi doodde.

Hij keurde hen geen blik waardig en vertraagde zijn pas niet, maar in het voorbijgaan had hij wel iets te zeggen.

En o, kerel, het schijnt tegenwoordig wel oorlog bij ons: ik krijg er tenminste mijn buik vol van.

And when we had wel tasted and eaten of the same delectable meat, there was deliuered to vs a goodly cup of the aforenamed Beryl, with his couer, and couered ouer that also with a thinne Veyle of silke and Gold curiously folded into the fourme of a Canapie, the ends cast ouer the shoulders of the bearers, and hanging down their backe.

Jimmy is groot en gezond en hij eet alles wat los- en vastzit, dus ik denk dat hij wel een dosis vergif kan hebben.

I haue longe mused by my self of the sore confounded and vncertayne cours of mannys lyfe, and thinges therto belonginge: at the last I haue by my vigilant meditacion found and noted many degrees of errours: wherby mankynd wandreth from the way of trouth I haue also noted that many wyse men and wel lettred haue writen right fruteful doctrines: wherby they haue heled these dyseses and intollerable perturbacions of the mynde: and the goostly woundes therof, moche better than Esculapius which was fyrst Inuentour of Phesyke and amonge the Gentyles worshypped as a God.

Askama heel snel van geest was, maar meende opeens dat er toch wel iets in Georges opmerking zat.

Het ergste was wel wanneer hij het gebouw kon zien waar hij naartoe wilde maar de straat waarin hij zich bevond ergens anders heen ging, zodat hij op weer een ander mooi plein met weer een andere mooie fontein terechtkwam.

Anne Edwards zou dat wel weten: hij moest niet vergeten het haar te vragen als hij weer bij haar ging eten.

Het was ontzettend zwaar en heet, maar wel beter dan naakt te moeten rondlopen.

Hij zal waarschijnlijk wel rondlopen met het een of andere niet onderzochte macho-idee dat hij nog eens in overweging moet nemen, maar hij is in staat zijn houding zo nodig aan te passen.

Then was I so intangled with unhappy fortune that I little esteemed mine own danger, and went willingly to eat of these roses, though I knew them to be present poyson : and as I drew neere I saw a yong man that seemed to be the gardener, come upon mee, and when he perceived that I had devoured all his hearbes in the garden, he came swearing with a great staffe n his hand, and laid upon me in such sort, that I was well nigh dead, but I speedily devised some remedy my self, for I lift up my legs and kicked him with my hinder heels, that I left him lying at the hill foot wel nigh slain, and so I ran away.