Find the word definition

Crossword clues for waa

Wiktionary
waa

interj. The sound of a baby crying (often written twice: "Waa! Waa!").

Wikipedia
WAA

WAA may refer to:

Usage examples of "waa".

Lage bomen, scheefgegroeid door de constante zeewind, waren bedekt met een goudgroen waas en op de akkers waren boeren aan het ploegen, ondanks het grauwe en koude voorjaar waarvan iedereen de Vesuvius de schuld gaf.

Met een verfijnde zuinigheid en takt had zij deze vertrekken een aanzien van weelde weten te geven, waarover iets als een artistiek waas lag.