Find the word definition

Wikipedia
Vstrechny

Vstrechny (masculine), Vstrechnaya (feminine), and Vstrechnoye (neuter) may refer to:

  • Vstrechny, Chukotka Autonomous Okrug, an urban-type settlement in Chukotka Autonomous Okrug, Russia
  • Vstrechny, Samara Oblast, a rural locality (a settlement) in Samara Oblast, Russia
  • Vstrechny, Stavropol Krai, a rural locality (a settlement) in Stavropol Krai, Russia