Find the word definition

Wikipedia
Viveiros

Viveiros is a surname. Notable people with the surname include:

  • Eduardo Viveiros de Castro (born 1951), Brazilian anthropologist
  • Emanuel Viveiros (born 1966), Canadian ice hockey player
  • Nuno Viveiros (born 1983), Portuguese footballer