Find the word definition

Could not find any definition of word "vind"

Usage examples of "vind".

Ik vind, je bent niet verantwoord, als je niet meer voor je gezondheid doet, dan je in die drie maanden, die wij hier zijn, gedaan hebt.

Ik hou niets van hem, ik vind hem bepaald onaangenaam: een onaangenaam mensch.

Je vindt hem valsch, maar ik vind jou valsch, jou, die hem zelf vraagt hier te komen, die hem daarna het huis uitjaagt, door om een nietigheid tegen hem te schelden als een vischwijf!

Enfin, zie je: ik vind, je moet nooit naar iets verlangen, je moet nemen wat je krijgt en tevreden zijn met wat je krijgt.

But us vound the plaace us was aafter and saigned ahl the paapers wur the man tawld us tu.

Ik vind het een sterk beeld: het goddelijke kijkt omlaag, de mens reikt naar boven.

Ik vind het heel lief, dat je ons gevraagd hebt: ik heb waarlijk behoefte eens uit al die soesah te zijn, maar door mijzelve kom ik er niet toe.