Find the word definition

The Collaborative International Dictionary
Vele

Vele \Vele\, n. A veil. [Obs.]
--Spenser.

Wiktionary
vele

n. (obsolete form of veil English)

Usage examples of "vele".

Spitsmuizen in vele gewesten van Europa te lijden hebben, ook ten deele op deze reuk gegrond is.

Na jaren te hebben geslapen in het gezelschap van vele Runa waren ze verbaasd dat ze een eigen kamertje toegewezen kregen, en ze merkten dat de ronde bedden op platforms een soort nesten waren waarin je je lekker kon omdraaien.

Sierra Nevada bearing due north, the two highest, Pico Veleta and Cerro Mulahacen, reaching up more than eleven thousand feet.

Fairbanks, Alaska, with his wonderful wife, Veleta, his two airdales and three cats.

Men verdrong elkander, zeer ernstig van gelaat, zelfs ter wille van het kleinste staanplaatsje, onbarmhartig voor wanhopige lotgenooten, onder wie vele dames, met een overspannen zenuwachtigheid en een bont gefladder van lichte toiletten den tram omliepen, turende door de glazen of zij wellicht nog een zweem van een open plekje bespeurden.

It domed springily over our dreg-bottomed coffee cups, revealing in the hidden space behind it the limp multicolored spaghetti of the utilities piping: gas, water, metered syntho-milk, sewage, coaxed TV, med-mist, Musik, robo-talk, robo-juice, tele, vele, elec, gelec, and such.

Vele leven onder den grond, graven zelf gaten en gangen, of maken gebruik van die, welke er reeds zijn, nadat zij den rechtmatigen eigenaar met geweld of list verdreven hebben.

Vpon a bed of Roses she was layd,As faint through heat, or dight to pleasant sin,And was arayd, or rather disarayd,All in a vele of silke and siluer thin,That hid no whit her alablaster skin,But rather shewd more white, if more might bee:More subtile web Arachne can not spin,Nor the fine nets, which oft we wouen seeOf scorched deaw, do not in th'aire more lightly flee.

The which O pardon me thus to enfoldIn couert vele, and wrap in shadowes light,That feeble eyes your glory may behold,Which else could not endure those beames bright,But would be dazled with exceeding light.

Peasants' Revolt scarecrows: Bundschuh and Poor Konrad, vagabonds and iron miners, mendicant friars and Ana baptists, the monk Pfeiffer, Hipler and Geyer, the Fury of Allstedt, the peasants of Mansfeld and Eichsfeld, Balthasar and Bartel, Krumpf and Velten, on to Frankenhausen, where already the rainbow of rags and tatters, of leitmotives and murder motives.

Così mi misi nuovamente al lavoro, e nel giro di un paio d'ore, aiutato da Venerdì, innalzai una bella tenda fatta con vecchie vele e ricoperta di rami d'albero, sistemandola nello spazio che separava il muro esterno dal boschetto di giovani piante.

Sulla scia inquietante di quel grido, la nave scivolò lungo il fiume, senza vele e senza remi, solcando la terra piatta e deserta.