Find the word definition

Wiktionary
veel

Etymology 1 n. (alternative spelling of veal English) Etymology 2

vb. (context nonstandard British English) feel Etymology 3

n. (context nonstandard British English) field

Usage examples of "veel".

Op de weiden, in de bosschen, op de akkers is hij onze bondgenoot en verdient hij onvoorwaardelijk beschermd te worden, op andere plaatsen veroorzaakt hij ontzaglijk veel ergernis en schade.

Haar romp was ongetwijfeld even bont en blauw als het zijne, maar om veel redenen kon hij zich er eenvoudigweg niet toe zetten te kijken of ze gebroken ribben had of in haar buik gewond was geraakt.

Hij wenste dat hij de tijd had om over dat alles eens diep na te denken, maar er was te veel gaande en zelfs als het een tijdje wat rustiger was, was hij geneigd te mediteren over bier en honkbal.

Zoals veel musici was hij behept met een nauwgezette en ordelijke geest en hij had niet voor niets zijn kandidaats in de wiskunde gehaald.

Oppervlakkig bezien heeft ze veel lef en hersens, God hebbe haar lief, maar ze draagt vanbinnen glasscherven met zich mee.

John had uiteraard archiefbeelden van hem gezien, maar Sandoz was veel kleiner en veel magerder dan hij had verwacht.

Het was nog veel te vroeg, dacht hij, Voelker was niet goed bij zijn hoofd.

O, Lawrence, ik smeek je, ik hou zoo veel van je, wees niet boos op me, Lawrence, Lawrence!

Het was heerlijk geweest: veel menschen op het ijs, de Eekhofjes, Eline met Henk.

Hij kon er zijn Engels lekker mee oefenen en legde me veel dingen uit.

Toen we eenmaal wisten waarop we moesten letten, zagen we veel subtiele verschillen.

Van Raat, dat het haar veel pleizier zou doen, zoo Eline nu wat rust ging nemen, op hare kamer.

Zij zou haar kinderen zeer veel bezoeken, maar bij hen haar intrek nemen, dat niet.

Zij vond Georges veel amuzanter dan gisteren bij de Verstraetens, waar hij tweemaal beweerd had, dat het roode licht meer flatteerde dan het groene.

Onder andere de grondregel dat bij een substantieel verschil in grootte tussen tegenstanders, de grotere man gemeen vecht, eenvoudigweg door de strijd aan te binden met een veel kleinere opponent.