Find the word definition

Could not find any definition of word "valt"

Usage examples of "valt".

Het zal niet de eerste keer zijn dat ik moet toezien hoe George zichzelf laat opblazen, in elkaar laat slaan of te pletter valt.

They took the manager and a security guard hostage, agreeing to release them only if Valter Holman was brought to justice for murder.