Find the word definition

Could not find any definition of word "vaat"

Usage examples of "vaat".

Ze spraken verder en na een tijdje begon Jimmy de vuile vaat te verzamelen, wat zijn taak was nu de astronomen op het rooster van dagelijkse klussen waren vervangen door de taalkundigen.