Find the word definition

Could not find any definition of word "tuss"

Usage examples of "tuss".

Sandoz nam de beker moeizaam tussen zijn polsen en nam een slokje om zijn mond te spoelen, waarna hij het water in de waskom uitspuugde.

Jimmy van de brug, waar hij samen met George reeksen beelden van de uitgestrekte ruimte tussen de middelste ster en de twee buitenste zonnen bestudeerde om een vage lijn of iets anders te ontdekken dat op het bestaan van een planeet kon wijzen.

Iemand moest hem toch aan zijn verstand brengen dat hij zich tussen twee bepaald hete vuren bevond.

Die avond, tussen de tweede en derde zonsondergang, vond George een geschikte plek om de Ultra-Light te verbergen terwijl de anderen het nieuwe kamp inrichtten.

Toen liep hij naar een scherm en riep een kaart van de regio tussen het kamp in het bos en het dorp Kashan op.

John bleef even staan en keek door een spleet tussen de lakens naar Sandoz.

Onder andere de grondregel dat bij een substantieel verschil in grootte tussen tegenstanders, de grotere man gemeen vecht, eenvoudigweg door de strijd aan te binden met een veel kleinere opponent.

Supaari zijn eigen terrein kon zien, nam hij via de radio contact op met Awijan om hun komst aan te kondigen en laveerde zijn bootje tussen de grote massa schepen door.

Hij stak een hand uit naar de palmtop die op de tafel tussen hen in lag en tikte met een vinger op een deel van het scherm, ervoor zorgend Askama, die net in zijn armen in slaap was gevallen, niet wakker te maken.

Hij ging staan, liep de kamer uit en probeerde een Runao te vinden die een genezer kon halen of een drukverband kon aanleggen op de druppende wonden tussen Marcs vingers.