Find the word definition

Wikipedia
Tupua

Tupua may refer to:

  • The five principle gods of gods of Niuean mythology, Fao, Fakahoko, Huanaki, Lage-iki, Lagi-atea
  • Tipua, a spirit in Maori mythology
  • Tupua Tamasese, the title of a paramount chief of Samoa
    • Tufuga Efi, also known as Tupua Tamasese Tupuola Tufuga Efi, former Prime Minister of Samoa