Find the word definition

Wikipedia
Tuin

Tuin may refer to:

  • Tuin (aerial lift), a type of hand-powered aerial lift traditional to the Himalaya
  • Tuin, Iran, a village in Hamadan Province, Iran
  • Tuin Island, a Torres Strait island featured in the Lucy Irvine book Castaway

Usage examples of "tuin".

Ze lachte in zichzelve om zichzelve en keek naar buiten in den tuin, waar de druipende, dorre takken als in wanhoop geschud werden door den wind.

Een boek: Tristesses et Sourires, van Gustave Droz, lag bij haar op tafel, maar zij las niet en tuurde, de handen gevouwen in den schoot, den tuin in.