Find the word definition

Wikipedia
Teder

Teder is a surname of Estonian origin, meaning " black grouse", and may refer to:

  • Hillar Teder (born 1962), Estonian businessman
  • Tarmo Teder (born 1958), Estonian writer, poet and critic

Usage examples of "teder".

En dan naar huis te komen om door ons heel teder en genadig te worden behandeld, voegde hij er in gedachten somber aan toe.