Find the word definition

Usage examples of "takt".

The line went quiet and Donna wished fervently she could takt back those few words.

Sie halten den Takt wie Musikanten, doch klingen sie wahrlich nicht wie Hofmusikanten.

Met een verfijnde zuinigheid en takt had zij deze vertrekken een aanzien van weelde weten te geven, waarover iets als een artistiek waas lag.