Find the word definition

The Collaborative International Dictionary
Streek

Streek \Streek\, v. t. To stretch; also, to lay out, as a dead body. See Streak.

Wiktionary
streek

vb. 1 (context archaic dialect UK Scotland transitive English) To stretch. 2 (context archaic dialect UK Scotland transitive English) To lay out, as a dead body.

Usage examples of "streek".

Soms hadden ze te maken met een Spanjaard, onkwetsbaar en aristocratisch, een man die de kasteelmuren had herbouwd en een bastion had gevonden van waaruit hij zijn integriteit kon verdedigen, en niet van streek kon raken door zinloze vragen over geliefde, nu overleden kinderen.

Hij keek naar Sandoz, bang dat die van streek zou raken door die praktische herinnering aan het overlijden van D.

Hij streek zijn donkere steile haar uit zijn ogen en zag de anderen naar hem kijken.

John keek naar Sandoz, als een opgewonden schooljongen vervuld van het idee dat hij een mooie streek had geleverd, dat hij er stiekem een dagje tussenuit was geknepen.

Ze streek het grijze haar uit zijn gezicht en boog haar hoofd om hem te kussen.

Ten slotte rechtte hij zijn rug, streek zijn haar glad met zijn natte handen en ging terug naar de grote kamer.

Emilio streek met zijn vingers door zijn haar, een zenuwtrekje dat hij nooit had afgeleerd.

Onwillekeurig streek hij met zijn handen door zijn haar, maar daarna rechtte hij zijn rug en sprak hij met meer zelfvertrouwen dan gewoonlijk.

Na de eerste gezongen mis waarvan de Runa getuige waren geweest en die hen geagiteerd en van streek had gemaakt, was er geen herhaling meer van gevolgd.

Mijn excuses, mademoiselle, dacht hij terwijl hij zo afstandelijk mogelijk en zelf nog behoorlijk van streek haar armen en benen onderzocht op botbreuken en snijwonden.

George streek met zijn handen over zijn gezicht en haalde zijn schouders op terwijl hij zijn berekeningen in de palmtop opsloeg om ze later aan D.

Hij veegde een hand aan zijn shirt af, sloot toen hun ogen en streek hun haar glad.

Hij liep peinzend om het exotische lichaam heen, bewonderde de gratievolle compactheid ervan, streek met een hand over de haarloze borstkas, waarbij zijn klauwen dunne lijntjes achterlieten waaruit al snel rode kraaltjes kwamen.

Hij streek met zijn hand over de schouder, keek naar de kromming van de nek en omvatte die met zijn handen.

Reyes keek zijn superieur nog even aan en liet zich toen abrupt op het koele steen van een tuinbank zakken, omgeven door zomerse bloesems in verblindend zonlicht, van streek en misselijk en er niet van overtuigd dat iets van dit alles echt noodzakelijk was geweest.