Find the word definition

Crossword clues for stom

Wikipedia
Stom

Stom may refer to:

  • Ben Stom (1886–1965), Dutch footballer
  • Matthias Stom (c. 1600–after 1652), Dutch golden age painter, considered a master of the Utrecht Caravaggism

Usage examples of "stom".

Hij was pas acht maanden in het observatorium, te kort om te kunnen zeggen dat hij recht had op werk dat hij door stom geluk had gekregen.

That oughtta put at least a little something in your stom achs for the drive up to Jon's.