Find the word definition

Wikipedia

Usage examples of "stijl".

Moorschen stijl beschilderd met vaalbonte tinten, met goud, verwelkt blauw, verschoten rood.

Er was in de loop der jaren het nodige in veranderd, maar ze herkende haar eigen stijl zonder moeite.

Bij jeshiva-studenten, die haar ouders toen zij nog jong was vaak voor het avondeten hadden uitgenodigd, was ze deze mengeling van scherpzinnige intelligentie en dromerigheid wel eerder tegengekomen, de heerlijke, strijdlustige intellectuele stijl en de neiging zich terug te trekken in een innerlijke wereld, ergens volledig in opgaand.