Find the word definition

Wikipedia
Stak

Stak may mean:

  • Stok, a museum and gompa in Ladakh in north India
  • An exclamation commonly used by Norts in the Rogue Trooper fictional scenario

Usage examples of "stak".

Hij stak een hand uit naar de palmtop die op de tafel tussen hen in lag en tikte met een vinger op een deel van het scherm, ervoor zorgend Askama, die net in zijn armen in slaap was gevallen, niet wakker te maken.

Hij stak lachend zijn armen uit en Askama ging gewillig bij hem op schoot zitten en krulde haar gespierde, taps toelopende staart soepel om haar heen.