Find the word definition

The Collaborative International Dictionary
Speet

Speet \Speet\, v. t. [Cf. D. speten. See Spit an iron prong.] To stab. [Obs.]
--Gammer Gurton's Needle.

Wiktionary
speet

vb. (context obsolete transitive English) To stab.

Usage examples of "speet".

Het speet haar zeer, dat zij haar ingeving van den vorigen dag niet gevolgd had en reeds een toenadering had gepoogd.

Het speet haar, dat er iets als eene vervreemding was tusschen haar en heur zoon en zij twijfelde er aan, of zij hem wel altijd genoeg liefde betoond had.

Het speet haar zeer, dat zij haar ingeving van den vorigen dag niet gevolgd had en reeds een toenadering had gepoogd.