Find the word definition

Could not find any definition of word "soort"

Usage examples of "soort".

Na jaren te hebben geslapen in het gezelschap van vele Runa waren ze verbaasd dat ze een eigen kamertje toegewezen kregen, en ze merkten dat de ronde bedden op platforms een soort nesten waren waarin je je lekker kon omdraaien.

In de kliniek draag ik altijd een soort ruimtepak, maar het is wel zo veilig om voorzichtig met mijn handen te zijn.

Sofia voor een uitstekende vichyssoise, ook al kwam die uit een soort tandpastatubes.

Men was, beseften ze nu, bij de bouw uitgegaan van een soort rooster, een rechtlijnig systeem van met goede, zware keien geplaveide hoofdstraten, plus een systeem van kanalen die de stad in wijken opdeelden en waarover vanaf het platteland of de oceaan binnenkomende goederen konden worden vervoerd naar fabrieken en distributiecentra.

Toen Emilio midden in de morgen het terras opliep en slaperig in zijn gezicht wreef, probeerden George en Sofia te bepalen of ze een soort touwladder konden maken waarmee iemand uit de Ultra-Light kon springen terwijl zij met de laagst mogelijke snelheid over de open plek vloog, die dan het struikgewas kon verwijderen voordat zij probeerde te landen.

Ze zagen ook een soort grote parasols van gevlochten riet die voor schaduw zorgden en bijna helemaal opgingen in de omringende ranken en andere begroeiing.

Tegen Supaari aan hangend en met grote ogen in zijn cocon om zich heen starend zag Marc op een gegeven moment met vage, afstandelijke interesse dat ze langs een soort plein kwamen waar drie Runa in het openbaar ter dood werden gebracht.

Chaypas ertoe naar binnen te komen, weg van het voetverkeer, zodat haar linten niet door anderen van haar soort zouden worden gezien voordat hij de kans had de markt op te springen.