Find the word definition

The Collaborative International Dictionary
Slank

Slank \Slank\, imp. & p. p. of Slink.

Slank

Slink \Slink\, v. t. [imp. Slunk, Archaic Slank; p. p. Slunk; p. pr. & vb. n. Slinking.] [AS. slincan; probably akin to G. schleichen, E. sleek. See Sleek, a.]

 1. To creep away meanly; to steal away; to sneak. ``To slink away and hide.''
  --Tale of Beryn.

  Back to the thicket slunk The guilty serpent.
  --Milton.

  There were some few who slank obliquely from them as they passed.
  --Landor.

 2. To miscarry; -- said of female beasts.

Wiktionary
slank

vb. (en-past of: slink)

Wikipedia
Slank

Slank is an Indonesian rock band. It was founded in 1983 by teenagers in an alley street in Jakarta called Gang Potlot.

Usage examples of "slank".

Zij wist bijna niet meer hoe zich te houden en meende, dat zij zeer onhandig stond, maar juist die aarzeling teekende in haar slank figuurtje iets weifelend schuchters af, dat haar een nieuwe bekoring gaf.

Sofia zelf was ook bruin geworden, was even donker en slank en ging even eenvoudig gekleed.

Huidvliegers zijn dieren met een slank gebouwd lichaam, van de grootte van een Kat, hunne middelmatig lange ledematen zijn aan elkander verbonden door een breede en dikke, aan weerszijden behaarde huid.