Find the word definition

Wikipedia
Šilhavý

Šilhavý (feminine Šilhavá) is a Czech surname, it may refer to:

  • Jaroslav Šilhavý, Czech football player and coach
  • Zdeňka Šilhavá, Czech discus thrower