Find the word definition

Crossword clues for riet

Wikipedia
Riet

Riet or RIET may refer to:

  • Riet, Germany, a village in Baden-Württemberg, Germany
  • Riet, Switzerland, a settlement in the municipality of Neftenbach in the Swiss canton of Zürich
  • Rajasthan Institute of Engineering and Technology, in India

Usage examples of "riet".

Bijna was zij te vergelijken met het door de lucht snorren van een rieten pijl, die door den wind naar rechts en naar links wordt gedreven, en ondanks deze afwijkingen, toch weer in de juiste baan komt, en het doel treft.

Ze zagen ook een soort grote parasols van gevlochten riet die voor schaduw zorgden en bijna helemaal opgingen in de omringende ranken en andere begroeiing.

Wir haben zusammen unter jedem Stein der Heiligen Steine gelegen und haben jeden Ritus befolgt, den uns die Druiden rieten.

Descending to Waterval Drift, the ford over the Riet, they occupied a line of kopjes, which ought, one would have imagined, to have been carefully guarded by us, and opened a brisk fire from rifles and guns upon the convoy as it ascended the northern bank of the river.

Two rivers, the Riet and the Modder, intervened between French and Kimberley.