Find the word definition

Could not find any definition of word "reeze"

Usage examples of "reeze".

Toen begon zij langzaam hare sortie van wit peluche, met roze satijn gevoerd, los te strikken, en deed die als iets rozigs en sneeuwigs van haar schouders glijden, waarop De Woude ze over de leuning van haar fauteuil schikte.

De roze marmeren schoorsteen was bekroond met een Venetiaansch spiegeltje, door roode koorden en kwasten als opgebeurd.

Emilio wendde zijn gezicht af en keek naar de bijen die in het felle zonlicht buiten het prieel rond de daglelies en rozen vlogen.

Er waren zonnebloemen en schitterend gele lelies, ridderspoor en gladiolen, de geur van rozen ergens vrij dicht in de buurt.

Marc Lichter, Leah Rozen, and Keith Johnson - for being there and for listening.

Perzische rozen en haar mooie crotons verzorgde en in den groentetuin zelve haar groenten voor dien middag uitzocht, en hoe haar kinderen in Holland aanstonds waren begonnen te sukkelen en te hoesten.

Italiaanschen kunstenaar, een fantazie van rozen en elven op ivoorwit satijn.

While the allies plundered the province of Picardy, a detachment from the French army, under the chevalier de Rozen, made an irruption into Dutch-Flanders, broke through the lines of Bervilet, which had been left unguarded, and made a descent upon the island of Cadsandt, which they laid under contribution.

Van Raat eenige boeken te sturen, lieve, lichte lectuur, waarin men de wereld door roze glaasjes bekeek.