Find the word definition

The Collaborative International Dictionary
Reak

Reak \Reak\ (r[=e]k), n. [[root]115. Cf. Wrack seaweed.] A rush. [Obs.] ``Feeds on reaks and reeds.''
--Drant.

Reak

Reak \Reak\, n. [Cf. Icel. hrekkr, or E. wreak vengeance.] A prank. [Obs.] ``They play such reaks.''
--Beau. & Fl.

Wiktionary
reak

Etymology 1 n. (context obsolete English) A prank. Etymology 2

n. A rush.

Usage examples of "reak".

Toen ze in de overgang kwam was ze hormonen gaan slikken, zogenaamd omdat ze een verhoogd risico liep op een hartkwaal en botontkalking, een kleine blondine met blauwe ogen die pas na twintig jaar het roken had opgegeven toen ze opnieuw was gaan studeren.

As the radios came to life with frantic calls for fire support, he reaked that none of the call signs belonged to anybody on Hill 855.