Find the word definition

Could not find any definition of word "raak"

Usage examples of "raak".

Giuliani moest bekennen dat het een raak antwoord was op alle plagerijen.

Anne was gewend aan Georges reactie op een crisis: raak niet in paniek, neem het stukje bij beetje, maak er het beste van.