Find the word definition

Could not find any definition of word "pletter"

Usage examples of "pletter".

Het zal niet de eerste keer zijn dat ik moet toezien hoe George zichzelf laat opblazen, in elkaar laat slaan of te pletter valt.