Find the word definition

Could not find any definition of word "parme"

Usage examples of "parme".

Er zweefde door het vertrek iets als de lauwheid van een warm bad, vermengd met den zoeten geur van Violettes de Parme.