Find the word definition

Wikipedia
Panja

Panja may refer to

  • Ajit Kumar Panja, Indian politician
  • Ranjit Kumar Panja, Indian politician
  • Shashi Panja, Indian politician
  • Ayan Panja, Indian doctor
  • Panja Sharif, Delhi, Delhi Karbala
  • Panjas, French commune
  • Gurdwara Panja Sahib, Sikh gurdwara