Find the word definition

Could not find any definition of word "ouder"

Usage examples of "ouder".

Marie iets ried, waarvan zij nog niets verstond dan dat het later, ook tengevolge dier wreede wet, eene verkoeling, eene scheiding kon teweegbrengen, en zij zou het weldra begrijpen voor de derde maal, wanneer Jan eenige jaren ouder was geworden.

De pater zag er ook ouder uit, maar niet zo oud als hij in werkelijkheid was.

Bij jeshiva-studenten, die haar ouders toen zij nog jong was vaak voor het avondeten hadden uitgenodigd, was ze deze mengeling van scherpzinnige intelligentie en dromerigheid wel eerder tegengekomen, de heerlijke, strijdlustige intellectuele stijl en de neiging zich terug te trekken in een innerlijke wereld, ergens volledig in opgaand.

Dat verbaasde hem, want doorgaans slaagde hij er wel in een manier te vinden om zowel zichzelf als zijn ouders, docenten, vrienden en vriendinnen tevreden te stellen.

Ze was zo voortdurend bij hem dat hij het gevoel had in sommige opzichten een ouder van haar te zijn geworden en er zaten kanten aan dit vreemde pseudo-vaderschap die intens bevredigend waren.